"Co axente executor, os tempos de espera reducíronse de 5 anos a 2 meses” - Ilustre Colexio de Procuradores de Vigo

"Paulo Teixeira é vicepresidente da orde dos solicitadores e axentes de execución portugueses. No encontro atlántico dos solicitadores e procuradores, celebrado por primeira vez en Vigo, Teixeira explicou as claves da modificación lexislativa que fixo posible a creación da figura do axente executor en Portugal en 2003. “O cambio axilizou toda a acción executiva. Diminuíron drasticamente os asuntos pendentes e os tempos de espera pasaron de ser de 5 anos a 2 meses”, conta Teixeira. (...)

Saiba mais em www.colegioprocuradoresvigo.es

Publicado a 14/10/2019

A Ordem na Imprensa